AZERBAYCAN SİNEMASINDA SOVYET İDEOLOJİK PROPAGANDASI

AZERBAYCAN SİNEMASINDA SOVYET İDEOLOJİK PROPAGANDASI

LAP Lambert Academic Publishing ( 2021-05-17 )

€ 71,90

Buy at the MoreBooks! Shop

Günümüzde sinema en popüler sanat dallarından birisi konumundadır. Görsel bir sanat dalı olan sinema gerçeklerin aynası durumundadır. Bu bağlamda sinema toplumla ve siyasetle bir ilişki içerisindedir. Hâkimiyeti elinde bulunduran siyasi gruplar kendi ideolojisini sinema ile topluma iletmektedir. Azerbaycan sinemasında da bu ilişki hissedilmektedir. Özellikle totaliter rejimle idare olunan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarafından işgal edildikten sonra Azerbaycan despotik rejimin ağır propaganda bombardımanına maruz kalmıştır. Kitapta Sovyet dönemi Azerbaycan sinemasında propaganda öğelerinin kullanılıp kullanılmadığı tespit etmek amaçlanmıştır. Dört bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde propaganda kavramı, geçirdiği tarihi gelişim süreci, türleri ve bir propaganda aracı olarak sinema incelenmiştir. 2. bölümde Sovyet sineması başlığı altında Rus sineması geçirdiği tarihsel evrim süreci bağlamında araştırılmıştır. 3. bölümde Azerbaycan sineması ilk zamanlardan Sovyet dönemi sonlarına kadarki süreç içerisinde değerlendirilmiştir. Dördüncü bölümde Sovyet dönemi Azerbaycan sinemasından seçilen beş filmden kareler alınarak göstergebilimsel analiz yöntemi ile incelenmiştir.

Book Details:

ISBN-13:

978-620-3-86253-9

ISBN-10:

6203862533

EAN:

9786203862539

Book language:

Türkçe

By () :

Hamid Davud Khalilov
Aabid Majeed Sheikh

Number of pages:

208

Published on:

2021-05-17

Category:

Media sciences